Měsíce červenec a srpen jsou označovány za prázdniny. Nám, kteří poskytujeme sociální služby však prázdniny nenastaly, ba naopak.

Dobrovolníci centra MP v Přerově již tradičně pomáhají při organizaci různých akcí občanských sdružení pro postižené občany - především Centrum setkávání a Alfa handicap Přerov.