Dobrovolníci centra MP v Přerově již tradičně pomáhají při organizaci různých akcí občanských sdružení pro postižené občany - především Centrum setkávání a Alfa handicap Přerov.