Měsíce červenec a srpen jsou označovány za prázdniny. Nám, kteří poskytujeme sociální služby však prázdniny nenastaly, ba naopak. Je to doba velmi složitá na organizaci práce, protože i naši zaměstnanci, zejména maminky s dětmi si potřebují vzít dovolenou. Služby pro seniory však nelze zastavit.

V srpnu padlo definitivní rozhodnutí o ukončení naší činnosti v České Lípě. Tam máme dobrovolnický projekt sociální aktivizace seniorů. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit financování , musíme činnost centra v České Lípě ukončit. Dobrovolníkům bude nabídnut přechod pod Charitu, která má také dobrovolnické programy.

Uspěli jsme ve výběrovém řízení na poskytovatelů sociálních služeb u Nadačního fondu GSK a získali dotaci ve výši 170 tis kč.

Připravujeme nákup druhého automobilu pro dopravu postižených dětí na Mělníku (výměna za stávající velmi starý automobil).

Letní měsíce jsou pravidelně obdobím, kdy se vyřizuje mnoho administrativy. My jsme připravovali žádost na Ministerstvo vnitra o akreditaci dobrovolnických programů, což je vždy jednou za tři roky velmi náročné.

Dále jsme statistická hlášení pro Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2013, což jsou stovky tabulek o našich celkem 15-ti registrovaných sociálních službách. Již jsme také vyplnili první žádosti o podporu na rok 2015 – byl to Jihomoravský kraj, se kterým máme podepsánu smlouvu o víceleté podpoře.

Na místo dlouhodobě nemocné paní Čechové nastoupila jako vedoucí centrální kanceláře paní Konyová.

Připravujeme setkání dobrovolníků Maltézské pomoci s členy Řádu Maltézských rytířů. Dále připravujeme setkání všech koordinátorů dobrovolníků v Olomouci, kde budou sjednoceny veškeré dobrovolnické aktivity v naší společnosti (připraven podrobný manuál).

 

(MiŠ)