Našim klientům i rodinným příslušníkům ručíme za to, že asistentky poskytují služby kvalitní a odborně na úrovni. Abychom u asistentek odbornost zvyšovali a dokázali tak reagovat na potřeby klientů, absolvovaly naše asistentky v sobotu vzdělávací kurz – Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb.

Cílem semináře bylo, aby pracovnice na základě osobního prožitku s omezením tělesných i smyslových orgánů, byly schopny ve větší míře pochopit prožívání klienta, aby rozpoznaly jeho případný negativní postoj k aktivizačním činnostem, strach nebo obavy z neúspěchu. Na základě takto získaných zkušeností a informací by asistentky měly být schopny lépe přizpůsobit aktivizační činnosti tak, aby klienta motivovaly.

Asistentky prováděly různé činnosti s brýlemi, které simulovaly poruchy zraku (šedý a zelený zákal, retinopatie tj. onemocnění sítnice s patologickými změnami), mohly si vyzkoušet gerontooblek, jehož různé části rovněž simulují různá onemocnění (artrózu kloubů, ztuhnutí páteře, otoky apod.).

Autor: Jana Lacmanová