Centrum v Žatci je jedním z mladších center Maltézské pomoci.

Maltézská pomoc poskytuje v Žatci a okolních obcích službu osobní asistence, která má za cíl umožnit seniorům se sníženou soběstačností zůstat doma. Laicky řečeno provádíme všechny činnosti, které člověk se sníženou soběstačností potřebuje k zajištění pobytu doma, a na které již sám plně nestačí a potřebuje pomoc druhé osoby. Rozsah služeb se sjednává v souvislosti s mírou soběstačnosti, schopností, zapojení rodiny. Od nákupů, pomocí s domácností, vaření, zajištění procházek a aktivit během dne, až po pomoc ráno se vstáváním, s osobní hygienou, s přestláním lůžka. Služby jsou dostupné 24 hodin denně, a to v rozsahu a čase, který vyhovuje Vám. Zakládáme si na rychlosti poskytnutí služeb – v praxi to znamená, že jsme schopni poskytnout asistenci v běžném čase a rozsahu během 3 dní. Asistence většího rozsahu (např. 4 hodin/denně) do max. 10 dní.