Ve dnech 16 – 17.9 proběhla v Olomouci schůzka všech koordinátorů dobrovolníků. Na této schůzce byl prezentován manuál pro dobrovolníky, ve kterém se dozví vše o dobrovolnické činnosti. Dále byl prezentován manuál pro koordinátory dobrovolníků, jak postupovat při náboru, školení a vedení dobrovolníků. Po dopracování připomínek bude postup při práci s dobrovolníky stejný ve všech centrech Maltézské pomoci. Současně budou vypracovány univerzální Standardy kvality, které budou užívány všemi centry. Vše bude hotové do konce tohoto roku. Setkání dobrovolníků se také zúčastnili všichni pracovníci centrální kanceláře, vlastní jednání vedl Michal Umlauf, vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci.

V pátek, dne 19.9. byl v Mf dnes uveřejněn článek o dobrovolnictví Maltézské pomoci, který jasnou formou vysvětluje naši práci pro seniory

Viz:

http://zpravy.idnes.cz/projekt-adopce-senioru-077-/domaci.aspx?c=A140703_132803_domaci_jj

po jeho zveřejnění se na nás obrátila řada zájemců o dobrovolnictví, všem děkujeme a říkáme vítejte u nás. Koordinátorka paní Dita Rudolfová všem odpoví a těšíme se na to, že naše práce pro seniory opět zvýší svoji účinnost.

Dokončili jsme statistická hlášení o sociálních službách za rok 2013 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, upravujeme smlouvy s nemocnicemi, hospici a domovy pro seniory tak, aby odpovídaly změnám zákonů o dobrovolnictví a připravujeme žádosti o dotace na rok 2015. Podařilo se nám zakoupit dva automobily pro dopravu dětí s kombinovaným postižením do speciální školy v Mělníku a těm, kdo nám pomohli s financováním nákupu děkujeme.

 

Jiří Juda