V sobotu 10. listopadu se v olomouckém centru Maltézské pomoci, o.p.s. uskutečnil vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky. Celkem se zúčastnilo 8 dobrovolníků, z nichž většina vykonává dobrovolnickou činnost u seniorů. Na vzdělávací kurz přijeli především dobrovolníci z olomouckého centra Maltézské pomoci, ale někteří přijeli i z dalších center, jako je Uherské Hradiště a Přerov.


Celý den byl rozdělen do čtyř částí, které vedli zkušení pracovníci a lektoři. Po úvodním seznámení se, začal blok vedený ThLic. Michalem Umlaufem, který dobrovolníkům představil organizaci Maltézská pomoc, její práci a také historii. Poté kurz pokračoval
tématem reminiscence, kterým dobrovolníky provázel Bc. Lubomír Vraj, vedoucí sociálního úseku Domova seniorů POHODA Chválkovice. Dobrovolníci měli možnost nahlédnout do světa seniorů a dozvěděli, jak je reminiscence neboli vzpomínání, pro seniory důležité a jaké metody mohou využít při trávení společného času se svými klienty. Po společném obědě následoval blok základů první pomoci pod vedením Mgr. Jany Bitalové. Informace v tomto bloku byly dobrovolníkům předávány především teoreticky, ale bylo možné si je vyzkoušet i prakticky. Na závěr si vzala slovo Mgr. Alžběta Dvořáková, která se věnovala  klíčovým oblastem brožury pro dobrovolníky a rizikovým situacím, které mohou během dobrovolnické činnosti nastat.  Dobrovolníci využili příležitosti a ptali se na nejasné situace, které již nastaly nebo nastat mohou.


Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se ve svým volným čase přišli vzdělávat, aby byli pro klienty Maltézské pomoci lepšími společníky. Kromě dobrovolníkům patří poděkování také lektorům, kteří se dobrovolníkům věnovali a předávali své zkušenosti.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Alžběta Dvořáková

Dobrovolnické aktivity finančně podporuje statutární město Olomouc.