Olomoucké centrum Maltézské pomoci realizovalo v termínu 6. – 8. 10. 2017 víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny. S ohledem na pozitivní zpětnou vazbu pěstounů z předešlého ročníku proběhl pobyt opět v Horském hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou, a to pod vedením stejných lektorek: MUDr. Dagmar Zezulové, Pavly Bažantové a Heleny Kostelníkové.

Vzdělávalo se, ale i relaxovalo

Úvodní část vzdělávání s názvem „Starej se o sebe“ vedla paní Helena Kostelníková byla zaměřená na schopnost pečovat o sebe, sebepoznání a relaxaci. MUDr. Dagmar Zezulová a Pavla Bažantová se věnovaly tématům „Jak se nedostat do problémů při výkonu péče“, které bylo zaměřeno na právní aspekty týkající se plnoletosti dětí v pěstounské péči, dalšího studia dětí, ukončení pěstounské péče apod. Druhým tématem bylo „Dospívání dětí v náhradní rodinné péči“. Pěstouni si v průběhu víkendu splnili celkem 18 hodin vzdělávání. Paní Helena Kostelníková v sobotu dopoledne také měla nachystaný odborný program pro pěstounské děti zaměřený na relaxaci a odreagování se prostřednictvím tvorby. Doprovodný program pro děti byl zajištěn v průběhu celého vzdělávání pěstounů. Zpětná vazba pěstounů na tento vzdělávací víkend a možnost respitního pobytu pro děti se nesla v pozitivním duchu, za což jsme velmi rádi