Dobrovolnické centrum Maltézské pomoci v Šumperku prezentovalo svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb v Šumperku. Akci pořádá již tradičně město Šumperk v rámci komunitního plánování a schází se zde Poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí v našem severomoravském regionu. Veletrh se konal dne 14. 6. 2016 v odpoledních hodinách v Sadech 1. Máje.

Během hovoru s moderátorem jsme dostali možnost představit Centrum a jeho programy, byli jsme dotazováni na budoucí záměry a plány v oblasti dobrovolnictví. U našeho stánku s letáky se mohli všichni návštěvníci veletrhu dotazovat na bližší informace v oblasti realizovaných dobrovolnických programů. Díky vydařenému počasí a příjemné kolegiální atmosféře jsme se vzájemně více poznali s ostatními Poskytovateli a domluvili jsme si další spolupráci. Z řad dobrovolníků šířili povědomí o myšlence a filozofii dobrovolnictví Michaela Vyhnálková a Magdalena Valentová.

Moc děkujeme!

 

Aneta Svozilová, koordinátor Centra