Přerovský hotel Jana hostil v úterý 2. října 2018 Senior symposium. Výchovná preventivně – vzdělávací akce určená pro lidi dříve narozené, jejíž součástí jsou přednášky, kulturní vystoupení, prezentace organizací nabízejících služby pro seniory i základní monitoring zdravotního stavu, se letos uskutečnila už pošesté. Každoročně se těší velkému zájmu.

Velice nás těší, že jsme byli opět pozváni, abychom na této hojně navštěvované akci prezentovali činnost centra Maltézské pomoci v Přerově. Účastníci Senior symposia, kterých letos bylo více než 600, se zajímali o to, co konkrétně dobrovolníci dělají, jak tráví čas se svými klienty, jak často k nim dochází, kdo může být dobrovolníkem, k jakým klientům docházíme apod.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Jana Přidalová