V Černošicích se každý pátek od 15 hodin ve zrekonstruovaných prostorách městského úřadu setkávají dobrovolnice Maltézské pomoci, které vedou literární skupinu, při které předčítají z jejich oblíbené literatury a debatují nad danými úryvky. Projekt přiblíží dvě dobrovolnice Marcela Zelinková a Gražina Truhlářová.

Jak páteční literární setkání probíhají?
Scházíme se pravidelně již třetím rokem. Jde o „tzv. setkání s literaturou a anglickým čajem“. V období před covidem nás bývalo i 12, v současné době býváme v počtu max. 5 návštěvníků. I když se náš počet snížil, vídáme se rádi, stali se z nás postupem doby přátelé, kteří si mají co říct. Čteme úryvky z knih dle výběru každého z nás, jde o knihy, které nám jsou blízké. Nyní pravidelně otvíráme knihy mj. o historii staré Šumavy z knihy M. Malé „Šumava – putování za krajinou a lidmi“ o zvycích lidí, kteří tam měli své domovy, vychovávali děti a starali se o dobytek a o překrásnou přírodu. Vítáme, když předčítají i ostatní účastníci setkání. Vzniká zde i prostor k diskusi či sdílení se s ostatními k danému tématu.

Proč byl zvolen koncept skupinového setkávání?
Záměrem bylo, aby se lidé z Černošic mohli vzájemně lépe poznat, když se pouze míjíme v našem městě na procházkách nebo v obchodě. V Černošicích žije hodně starších lidí, kterým se děti odstěhovaly nebo pracují v Praze a vracejí se až večer. Jejich často ovdovělý rodič v domě se pak cítí někdy sám. Naše schůzky dávají příležitost mít svůj vlastní program a přijít do vstřícného prostředí. Samozřejmě zveme i další, aby se připojili. Program je určen starším lidem, kteří jsou mobilní, mohou sami přijet vlastním vozidlem a nebo přijít pěšky, pokud to ze svého bydliště nemají daleko.

Pokud by se chtěl někdo nový přijít podívat, co mám očekávat?
Každého nového účastníka našich pátečních schůzek vždy od 15 hodin vítáme a jsme rádi za obohacení naší skupinky. Rekonstruovaný prostor Půda na městském úřadě je pro nás vyhrazený, v domě je výtah. V rámci prostoru máme k dispozici kuchyňku s nádobím. Kdo chce, může přinést vlastní pečivo k ochutnání, nebo máme k čaji připraveny. Jak jsem již zmiňovala, každý, kdo má zájem, může přinést vlastní četbu a nebo jen relaxovat a těšit se z toho, co připravíme.

Autor: Jana Zelinková