Pobočka Maltézské pomoci v Žatci byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým Velkopřevorstvím a od května roku 2012 poskytuje své služby i v Žatci.

Klientům zde nabízí službu osobní asistence, což je terénní služba, která podporuje život v přirozeném domácím prostředí a doplňuje péči rodinných příslušníků. Za dobu, co Maltézská pomoc v Žatci působí, poskytla své služby desítkám klientů, kteří díky jejich péči mohli setrvat déle ve svém domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Práce osobní asistentky je náročná. „ Mám skvělý tým, který se věnuje našim klientům“ říká vedoucí centra. „K našim klientům přistupujeme individuálně a snažíme se je co nejvíce zapojovat do běžných činností, tak aby neztratili své návyky.“

Pohled na Žatec

Osobní asistence je v Žatci vyhledávanou službou a má velkou podporu od města. Během let se počty hodin u klientů postupně navyšují, v průměru poskytneme služby 40 klientům za rok. Naše heslo je „Pomáháme s úctou a laskavostí“.

Sídlo Maltézské pomoci v Žatci.

Autor: Renata Šnajberk