V pátek 26. června ve večerních hodinách proběhla na faře v Jeseníku přednáška pro farníky jesenické a českoveské farnosti o dobrovolnictví a o Maltézské pomoci.

Účastníci nahlédli nejen do historie Maltézského řádu a Maltézské pomoci, ale dozvěděli se i o tom, jak Maltézská pomoc přistupuje k člověku, jak se na něj dívá a co si o něm myslí. Na konci setkání spolu účastníci diskutovali o výhodách, nevýhodách a rizikových situací dobrovolnictví. Společně jsme hledali způsob jak mohou dobrovolníci vykonávat službu v nově zbudovaných farních, sociálních bytech.

Posluchači ze setkání odcházeli s tím, že se stávají nositeli „dobré zprávy“ o dobrovolnictví, tedy možnosti vydat se na cestu k bližním a že je vhodné, aby informace šířili mezi ostatní farníky. Posluchači si odnesli vědomí, že dobrovolnické centrum mohou kontaktovat i s informací o občanech, kteří by sami mohli potřebovat dobrovolníka.