V pátek 26. června ve večerních hodinách proběhla na faře v Jeseníku přednáška pro farníky jesenické a českoveské farnosti o dobrovolnictví a o Maltézské pomoci.

Dne 25. června proběhlo v Klubu důchodců města Jeseníku setkání poskytovatelů sociálních služeb.