Dobrovolníci pracují s potřebnými dětmi v klientských rodinách Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti a blízkém okolí.

Pomoc dobrovolníků je nedílnou součástí efektivní pomoci v řadě rodin, s nimiž Maltézská pomoc spolupracuje v rámci  Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi či ve službě Doprovázení pěstounských rodin.

Dobrovolnická pomoc v rodinách

Smyslem dobrovolnictví v tomto programu je rozvíjet děti při pravidelném setkávání, pomoci jim navázat bezpečný a obohacující přátelský vztah, skrze kterou mohou děti lépe poznat své silné stránky, vlastní hodnotu i získat inspiraci pro rozmanité trávení volného času. Dobrovolník se tak může stát pro dítě blízkým kamarádem, ve kterém může dítě nalézt oporu.

Pomoc v rodinách dává dětem naději

Náplň dobrovolnické služby i její intenzita je závislá na časových možnostech a potřebách rodiny, stejně tak jako dobrovolník. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, rozvojem konkrétních dovedností dítěte, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity by měly podporovat co nejlepší vývoj dítěte a vést k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Dobrovolník tráví s daným dítětem obvykle 1–2 hodiny týdně, dochází do konkrétní domácnosti, nebo v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, nebo se s dítětem setkává v prostorách Maltézské pomoci.

Pomoc dobrovolníků, neboli těch, kdo si volí dobro, je velmi důležitou součástí lidských životů, vzájemně obohacujícím posláním, které s sebou přináší řadu rozmanitých, krásných, ale i náročných okamžiků. Z tohoto důvodu se snažíme našim dobrovolníkům věnovat maximální péči. S každým dobrovolníkem spolupracuje jeho koordinátor, sociální pracovník rodiny. Jeho úkolem je být pro dobrovolníka stěžejní osobou, průvodcem, školitelem, poradcem i podpůrcem. Pro dobrovolníky realizujeme úvodní vzdělávací kurz, pravidelné vzdělávací semináře, supervize. Dvakrát do roka pořádáme rovněž teambuildingovou akci pro dobrovolníky ze všech dobrovolnických programů olomouckého centra Maltézské pomoci. Dobrovolnický program je akreditovaný, na konci dobrovolnické činnosti obdrží dobrovolníci osvědčení.

Kontakt

Pokud máte zájem o službu, kontaktujte vedoucí pracovnici: Miroslava Třasoňová, [email protected], 736 620 803.