Stejně jako každý rok se i letos v Jeseníku ve dnech 13. – 17. června konala celostátní akce Týden sociálních služeb (dále jen TSS), kterého se naše Centrum opět zúčastnilo.

V pondělí byl TSS zahájen Dnem otevřených dveří na místní pobočce organizace SONS (Svaz osob nevidomých a slabozrakých), kterou vede paní Iva Malá.

V úterý 14. 6. 2016 se konala filmová projekce dokumentu Přestupní stanice ve Zdravé kavárně Jeseník, a to od 17.00 hod. Promítání je součástí projektu Jeden svět pod záštitou organizace Člověk v tísni, jejíž zástupci z pobočky Jeseník byli na tomto odpoledním programu přítomni. Celkem se na tento dokument přišlo podívat zhruba 10 lidí, mezi nimiž jsme byli i my z našeho Centra Maltézské pomoci.

 Ve středu 15. 6. 2016 se od 9.00 do cca 15.00 hod. konala pod záštitou Města Jeseník prezentace sociálních služeb působících na území našeho bývalého okresu Jeseník. I my, ačkoliv nejsme primárně sociální službou, ale s těmito na Jesenicku spolupracujeme, jsme měli na Masarykově náměstí v Jeseníku informační stánek. Zde jsme měli pro návštěvníky připraveny – mimo prezentačních materiálů (video, plakáty, letáky, bannery, apod.) – i dotazníky pro příchozí, skrze něž jsme od příchozích zjišťovali povědomí a zájem o dobrovolnictví. Díky tomu se nám podařilo oslovit 5 zájemců, z níž ale pouze 3 lidé uvedli i své kontakty. Zbylé dvě zájemkyně tak, jako ostatní obdrželi letáček a vizitku s kontakty na naše Centrum a slíbily, že se ozvou. Dále jsme měli pro malé děti připraveny omalovánky v podobě Maltézského kříže. A pro ty starší účastníky jsme měli připravenu hru, kde lidé měli ke konkrétním cílovým skupinám (se kterými naše Centrum pracuje) přiřadit dle svého uvážení jednotlivé pojmy. Některé byli možné zařadit k více cílovkám, zásada však byla ta, že člověk se měl zamyslet, kam pojem přednostně patří a proč. Zjistili jsme, že každý člověk jako originál přiřazuje stejné pojmy různě. Zde bylo alespoň vidět, jak lidé přemýšlejí a co je k tomu vede J. Také jsme naše Centrum a jeho aktivity prezentovali na pódiu, společně s jedním naším dobrovolníkem Pavlem, který všechny zúčastněné potěšil svou hrou na kytaru – a to rovnou 2 vystoupeními. A u infostánku nám pomáhaly dvě dobrovolnice Vlasta a Eva. Jelikož letos nám počasí přálo pouze dopoledne a odpoledne se strhla silná průtrž mračen, účast byla hojná pouze zhruba do 13.00 hod. I tak jsme ale za naše Centrum rádi, že se podařilo, alespoň něco málo odprezentovat. Je to pro nás i zajisté zkušenost pro příští rok. A taky můžeme – nejen – tyto aktivity použít i na našem Dni otevřených dveří, který se bude konat v září letošního roku.

Souběžně s prezentací na náměstí probíhala v jesenické Kapli výstava kompenzačních pomůcek pro osoby zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné.

Ve čtvrtek se konalo, opět ve Zdravé kavárně Jeseník, setkání všech zástupců organizací pracujících s lidmi – sociální služby, dobrovolnické aktivity a zdravotní péče. Zde byl pozván i Bc. Mgr. Zbyněk Vočka z Olomoucké kraje a dvě zástupkyně Centra na podporu integrace cizinců v Ol. kraji. Dozvěděli jsme se informace o chystané novelizaci nejen Zákona o sociálních službách a také jsme si povídali a shlédli kousek videa o tom, jak v Olomouckém kraji pracují s cizinci a přistěhovalci. Souběžně se konal tento den i Dny otevřených dveří (DOD) ve dvou organizacích – a to v Darmoději a Zahradě 2000 Jeseník. Koordinátorka Petra Lednická a jedna dobrovolnice se DOD v Zahradě 2000 zúčastnily, stejně jako setkání ve Zdravé kavárně.

Poslední den TSS byl už jen v režii Poradny pro rodinu Jeseník, která taktéž pořádala DOD. Této akce jsme se zúčastnili v loňském roce, proto letos jsme Poradnu pro rodinu Jeseník nenavštívili.

Ještě jednou děkujeme Městu Jeseník, jmenovitě paní Bohumile Ptáčkové ze soc. odboru a všem spoluúčastníkům za příjemnou atmosféru a možnost účasti a přejeme všem občanům Jesenicka vše dobré do dalších dní.

 

Petra Lednická, koordinátorka DC Jeseník