Přichystali jsme program pro koordinátory dobrovolníků. Přijďte v pátek 29. dubna do budovy krajského úřadu Olomouckého kraje.