Rok 2020

  • Osobní asistence Olomouc Maltézská pomoc

    28.11.2020

    Maltézská pomoc vzdělává své pracovníky v péči o klienty v osobní asistenci

    Závěrem roku se vedoucí centra a koordinátoři osobní asistence setkávají s celým týmem osobních asistentů na tzv. interním vzdělávání. Je to prostor k dialogu s vedoucím centra Michalem Umlaufem, který informuje tým o aktualitách ve službě osobní asistence a je k dispozici pro zodpovězení dotazů. Druhá část vzdělávání byla tento rok zaměřená na administrativu v oblasti plánování rozpisů, vyplňování výkazů, přechodů a přejezdů mezi klienty, […]
    Read all

Novinky dle let