Pro dobrovolníky Maltézské pomoci pořádáme pravidelné setkání, na kterých jsou probírány situace z jejich dobrovolnické praxe.