Pro dobrovolníky Maltézské pomoci pořádáme pravidelné setkání, na kterých jsou probírány situace z jejich dobrovolnické praxe. Takovému setkávání se říká supervize. V prostějovském centru Maltézské pomoci se uskutečnila pro naše dobrovolníky profesionálně vedená supervize na začátku listopadu, jednalo se již o třetí v letošním roce.

Společně si dobrovolníci povídali o přijímání darů od klientů a jakých pravidel se musí v tomto směru držet. Supervizorka přiblížila i historii Maltézské pomoci. Sdíleli mezi sebou, s jakými náročnými ale i veselými situacemi se ve své dobrovolnické činnosti potkaly. Sdílení takových zkuešeností pomáhá ventilovat případné náročné situace, či ukáže jiný pohled na možnou práci s klientem. Díky tomu benefituje jak dobrovolník, tak klient. Přivítali mezi sebou i novou dobrovolnici, která se supervize účastnila poprvé. Ta mohla tak od ostatních dobrovolníků načerpat jejich zkušenosti, které jistě zužitkuje ve svých dalších dobrovolnických aktivitách.

Autor: Štěpánka Doležalová

Projekt Rozvoj dobrovolnictví pro osamocené seniory a osoby se zdravotním postižením v Prostějově byl realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.