Přijďte s námi oslavit již tradiční poutí na Svatý Kopeček 20. výročí od založení Maltézské pomoci v Česku. Sejdeme se 7. června v odpoledních hodinách.
Setkání dobrovolníků, pracovníků a přátel Maltézské pomoci se v letošním roce uskuteční opět v červnovém měsíci. Po dlouhém čekání na uvolnění opatření již nyní můžeme přichystat naše pravidelné setkání, kde se potkávají přátelé Maltézské pomoci.