Setkání dobrovolníků, pracovníků a přátel Maltézské pomoci se v letošním roce uskuteční opět v červnovém měsíci. Po dlouhém čekání na uvolnění opatření již nyní můžeme přichystat naše pravidelné setkání, kde se potkávají dobrovolníci, sloužící pod Maltézskou pomocí, zaměstnanci z různých moravských poboček a jejich příbuzní či předchozí spolupracovníci.

Přihlaste se na setkání skrze tento formulář.

Jaké bylo setkání loni? Podívejte se na fotografie z průběhu akce.

Program

  • 14:45 odjezd autobusu č. 15, nástupiště F (před vlakovým nádražím) – následuje pěší pouť z Bukovan
  • 17:00 mše svatá s otcem Vojtěchem Radochem na Svatém Kopečku
  • 18:00 společné posezení a občerstvení

Přijďte i se svými blízkými, a to na jakoukoli část programu.

Autor: Karel Čapka