Nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů za 20 let své existence rozšířila působnost do 13 […]
Přijďte s námi oslavit již tradiční poutí na Svatý Kopeček 20. výročí od založení Maltézské pomoci v Česku. Sejdeme se 7. června v odpoledních hodinách.