Rok 2022

  • 18.08.2022

    Maltézská pomoc pomáhá potřebným v Česku již 20 let

    Nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů za 20 let své existence rozšířila působnost do 13 center po celé ČR a patří dnes mezi největší poskytovatele osobní asistence pro seniory v Česku. Nabízí však celou řadu dalších programů pro rodiny, seniory, mládež, nemocné, osoby s hendikepem, znevýhodněné děti, vězně, pečující o příbuzné, lidi postižené živelními katastrofami, lidi bez […]
    Read all

Novinky dle let