Práce v rodinách, v rámci sociálně aktivizačních službeb pro rodiny s dětmi, je obvykle věnována s dětmi především školní přípravě a přípravě do první třídy. Občas se ale naleznou vzácné okamžiky, kdy můžeme tento čas využít jinak. Děti projevily zájem si schůzku o podzimních prázdninách zpestřit společným tvořením na téma Halloween.

Cílem bylo vyzkoušet různé tvořivé techniky a zapojit tak možnosti rozvíjet fantazii, grafomotoriku či jemnou motoriku dětí. Nakonec vznikla úžasná díla jako například pavouci z krepového papíry ( ednoho vytvořil s pomocí i tříletý chlapec), vatová strašidýlka, prostorové dýně nebo netopýři. Využili jsme odstřižky papírů, zbytky vaty, zbytky krepového papíru a podobně.

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.