Stojanovo gymnázium Velehrad pravidelně pořádá kurzy pro své studenty. Kurzy jsou zaměřeny se sebepoznání a seberozvoj. Studenti třetího ročníku mají jako hlavní cíl kurzu zjistit, jak je možné pomáhat: jednou z možností je i dobrovolnictví.

 

V rámci spolupráce SGV a Maltézské pomoci tak mohly zhruba dvě desítky studentů ve středu 22. května 2019 navštívit Domov pro seniory v Buchlovicích a Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě. Studenti měli možnost poznat nejen zařízení samotná, ale také strávit několik chvil s klienty. Měli možnost si s nimi popovídat a tím si zároveň vyzkoušet, zda by je taková činnost bavila a přinášela jim potěšení. Velké poděkování patří i vedoucím domovů Vavřiníkové a Martinákové, které tuto návštěvu umožnily.

 

Na návštěvy volně navázala přednáška o dobrovolnictví a jeho možnostech, která proběhla hned v pátek 24. května 2019 v prostorách gymnázia na Velehradě. Studenti shlédli nejen nový dobrovolnický spot, ale především se dozvěděli více o myšlence dobrovolnictví a o možnostech, jak mohou pomoci ve svém okolí. Dozvěděli se také co je nutné udělat pro to, aby se mohli stát dobrovolníky. Mimo jiné bylo představeno i tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, kde mohou věnovat svůj čas jako dobrovolníci a pomoci tak, aby se tato úžasná akce mohla konat.

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.