Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Místo realizace: Olomouc, Uherské Hradiště, Šumperk, Přerov, Jeseník

Dobrovolníci tohoto programu se mohou zapojit do následujících činností:

  • Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu (věková kategorie od 1 roku do 3 let)
  • Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci (věková kategorie od 3 do 6 let)
  • Pomoc při podpoře dětí a rodičů v rámci Rodinného centra
  • Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením v rodinách

Cílem programu je psychosociální podpora dětí, mládeže a také rodiny. Zvláštním způsobem je program zaměřen na ty děti a mládež, jejichž životní dráha je již nějak narušena, obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem.

Dobrovolníci se podílejí zejména na:

  1. Aktivizačních činnostech (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
  2. Sociálně terapeutických činnostech: nespecifická socioterapie osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte.
  3. Zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím – vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity.
  4. Pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu.

Kontakt

Pokud se pro aktivní dobrovolnickou službu rozhodnete, budeme rádi za naše klienty i za nás a budeme se těšit na setkání. Máte-li dotazy, kontaktujte nás.