Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Místo realizace: Olomouc, Uherské Hradiště, Šumperk, Přerov, Jeseník

Pomoc dobrovolníků je nedílnou součástí efektivní pomoci v řadě rodin, s nimiž Maltézská pomoc spolupracuje v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin. 

Smyslem dobrovolnictví v programu je rozvíjet děti při pravidelném setkávání, pomoci jim navázat bezpečný a obohacující přátelský vztah, skrze kterou mohou děti lépe poznat své silné stránky, vlastní hodnotu i získat inspiraci pro rozmanité trávení volného času. Dobrovolník se tak může stát pro dítě blízkým kamarádem, ve kterém může dítě nalézt oporu.


Na čem se dobrovolníci podílejí?

Náplň dobrovolnické služby i její intenzita je závislá na časových možnostech a potřebách rodiny, stejně tak jako dobrovolník. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, rozvojem konkrétních dovedností dítěte, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity by měly podporovat co nejlepší vývoj dítěte a vést k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Dobrovolník tráví s daným dítětem obvykle 1–2 hodiny týdně, dochází do konkrétní domácnosti, nebo se s dítětem setkává v prostorách Maltézské pomoci.

Kontakt

Pokud se pro aktivní dobrovolnickou službu rozhodnete, budeme rádi za naše klienty i za nás a budeme se těšit na setkání. Máte-li dotazy, kontaktujte nás.