Právě mám před sebou z loňského roku seznam všech událostí, které se konaly v našem jesenickém Centru Maltézské pomoci. Když se do něj zadívám, mám radost z toho, co se nám vše podařilo uskutečnit. Zejména, že v počtu 9 dobrovolníků jsme posloužili celkem 147 klientům a to celkem ve 420 h. Mimo tyto pravidelné aktivity se ještě událo spousty dalšího. A tak se s Vámi o tu radost ráda podělím. smile (Prohlédněte si také naši Obrazovou dokumentaci aktivit Maltézské pomoci, o. p. s., Centra Jeseník za rok 2016!)

V lednu jsme spolu s naším vedoucím ThLic. Michalem Umlaufem byli pozváni do Klubu seniorů na Akademii III. věku s povídáním o Historii Maltézské pomoci a Dobrovolnictví (nejen) v našem Centru. Zde se nám podařilo oslovit jednu zájemkyni, která nyní dochází jako dobrovolnice za klientem Pečovatelské služby Jeseník. Také jsme se zúčastnili vernisáže výstavy fotografií sdružení MeToDěJ ČR, která se konala v Coffee Baru Natura v Jeseníku.

V únoru jsme stejně jako v lednu pořádali setkání našich dobrovolníků, se kterými jsme si povídali na téma, co jim přineslo nebo naopak co jim schází v jejich aktivitách s klienty. Takové setkání se odborně nazývá supervize.

V březnu se nám podařilo uskutečnit několik vstupů do výuky dvou SŠ v Jeseníku, a to na Gymnáziu Jeseník (2x) a v Hotelové škole a Obchodní akademii Jeseník (také 2x). Zároveň jsme mohli prezentovat naše aktivity formou stánku na MěÚ Jeseník v budově IPOS, za což děkujeme pracovníkům Města Jeseník, zejména Mgr. J. Kovalčíkovi a p. B. Ptáčkové. Na Jesenicku se také konal Evropský pohár v orientačním běhu, na který jsme vyhledávali dobrovolníky pro soutěžící vozíčkáře. Podařilo se na tuto akci zajistit cca 4 dobrovolníky z HŠVP a OA Jeseník a zhruba stejný počet studentů gymnázia.

V dubnu loňského roku byla koordinátorka Centra, p. Petra Lednická, pozvána na zasedání všech pracovních 3 skupin Komunitního plánování – a to jak skupiny, která má na starosti ZTP, tak skupině Senioři i skupině Děti, mládež a rodina. Zde jsme mohli prezentovat naše aktivity a podělit se, se zástupci jednotlivých organizací, o zkušenosti s dobrovolnictvím na Jesenicku. A v neposlední řadě také nesmíme opomenout účast našich dobrovolníků na vzdělávacím kurzu, který se konal v olomouckém Centru.

Květen byl ve znamení pouze jedné větší aktivity a to pozvání a účasti na oslavě 20 let působení SONS na Jesenicku. Akce se konala ve Zdravé kavárně za hojné účasti – nejen – klientů SONSu. Bylo fajn poznat nové tváře a posedět při příjemné hudbě, skvělému občerstvení a poslechu krásných veršů, které složili samotní klienti SONSu.

V červnu, posledním měsíci školního roku a prvním letním, se v Jeseníku konal Týden sociálních služeb. Děkujeme všem organizátorům a spoluúčastníkům za možnost prezentace našich aktivit a za milé setkání v rámci tohoto programu.

Za co chci touto cestou poděkovat, je možnost účasti na setkání všech koordinátorů MP ČR v Olomouci a za uskutečnění pouti na Sv. Kopeček. Počasí nám velmi přálo a bylo příjemné potkat i další pracovníky a dobrovolníky z jiných Center, a to nejen na Moravě, ale i v Čechách.

Co nás však obzvláště těší, je to, že se nám od června podařilo zahájit spolupráci s další organizací na Jesenicku a to s DPS Soužití 2005 Mikulovice, čímž jsme mohli rozšířit naši působnost i za hranice města Jeseník.

V červenci a srpnu se nějaká zvláštní událost většinou nekoná. Nejspíš na tom má podíl i to, že se jedná o dva měsíce prázdnin, kdy většina z nás jezdí na dovolené a tráví čas s rodinou.

O to více jsme však rádi, když naši dobrovolníci mohou věnovat svůj volný čas i těm, co takové možnosti nemají. Děkuji proto všem, kteří nelenili a připravovali pro své klienty program „ušitý“ na míru jejich potřeb smile.

Zářijový čas byl ve znamení zajímavých událostí. A to hlavně tím, že se v našem Centru mohl konat – stejně jako v roce předchozím – Den otevřených dveří, na kterém byla přítomna mimo jiné i p. místostarostka Mgr. Zd. Blišťanová. Ta nám také poskytla pár fotek z této akce, za což jí patří vřelý dík smile. Bylo také příjemné, setkat se opět se studenty gymnázia a HŠ a podělit se s nimi o zkušenosti s dobrovolnictvím. Září bylo také ve znamení navázání spolupráce s další organizací, která pomáhá lidem v tísni. Ano, hádáte správně – jedná se o jesenickou pobočku organice Člověk v tísni ČR, která nás oslovila s požadavkem na dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci s doučováním a trávením volného času dětí a mládeže.

Říjen byl měsíc ve znamení nominace na cenu Křesadlo, kterou vyhlašuje každý rok Ol. kraj a také ve znamení Dne otevřených dveří Charity Javorník, jmenovitě DPS František, kterého se zúčastnila koordinátorka Centra.

V listopadu jsme opět uspořádali supervizní setkání našich dobrovolníků a také se další naše dobrovolnice Naďa zúčastnila vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky, který se opět konal v Olomouci.

Poslední měsíc v roce, tedy prosinec, byl ve znamení rekapitulací a hodnocení toho co se událo. Proto se naše koordinátorka zúčastnila závěrečného setkání všech pracovních skupin KPSS v Centru soc. služeb Jeseník a také proběhlo šetření v rámci Lokálního síťování kvality poskytovatelů soc. služeb, které pracují s dětmi a mládeží. A jelikož prosinec je také měsícem oslav svátku sv. Mikuláše, byli jsme osloveni AD Jeseník s požadavkem na dobrovolníky, abychom uspořádali besídku pro děti jejich klientů. Akce se však nakonec z organizačních důvodů nekonala.

Když r. 2016 celkově zhodnotím, jsem ráda za to, že byl takto „plodný“. Těší mne nejen ochota našich dobrovolníků sloužit potřebným, ale také to, že i přes občasné překážky naše Centrum může i nadále na Jesenicku fungovat a naše služby mohou pomáhat všem, kdo naši pomoc potřebují.

A děkuji i za to, že jsme aktivity našeho Centra mohli nejedenkrát prezentovat jak na setkáních a akcích pořádaných Městem Jeseník, tak i prostřednictvím místních médií, se kterými se nám podařilo zahájit spolupráci.

 

Petra Lednická

koordinátorka Centra Jeseník