Nyní jedna „pohádka“ s dobrým koncem z naší praxe. Bylo nebylo, psal se konec září roku 2016, kdy nás po dobrých zkušenostech s Maltézskou pomocí Mělník oslovila obvodní lékařka MUDr. Jana Petrovičová z Mělníka s tím, že její pacientku budou propouštět z nemocnice. Paní doktorka by byla ráda, kdybychom se o ni starali a pomohli ji doma s denními potřebami, neboť je paní po úrazu, slabá a není schopna se o sebe sama postarat. Nelenili jsme, nasedli do automobilu, a  jeli do rodiny, domluvit se co jsme schopni zajistit a nabídnout.

Pro paní jsme s pomocí syna nachystali útulný pokojíček a nyní již mohla v klidu přijet domů. Již od prvního kontaktu s paní doktorkou jsme začali usilovně hledat a vybírat asistentku, která by k této klientce byla vhodná. Ráno po příjezdu naší klientky k ní asistentka dorazila, zatopila, pomohla paní s hygienou, podala stravu a udělala další věci, které se osobní asistence týkají.

Klientka byla vzhledem ke svému onemocnění velmi vyhublá, ležící a tudíž nebyla schopna se o sebe sama postarat. S radostí mohu a vlastně i musím napsat, že díky péči paní doktorky, která je ochotna dojet za klientkou i v pozdních večerních hodinách, synů, Českého červeného kříže a naší asistentky paní Selingerové, která ke klientce začínala chodit nejprve dvakrát denně, je paní Růžičková nyní v mnohem lepší kondici. Je schopna vstát z postele, sama dojít po pokoji kam potřebuje s přidržováním chodítka, vezme si stravu, má sílu si i něco malého uvařit, není tedy již potřeba, aby za ní asistentka docházela dvakrát denně, stačí to jednou.

Máme z tohoto posunu velkou radost a o to víc nás naše práce baví, když víme, že i díky „NÁM“ se mají lidé lépe a dokáží velké kroky.

 

(vev)