V průběhu měsíce listopadu proběhlo několik přednášek na Středmí odborné škole a Gymnáziu Staré Město. Studenti měli možnost dozvědět se o Maltézské pomoci o. p. s., její činnosti a poslání. Představeno bylo i naše uherskohradišťské centrum, které je studentům nejblíže.

Studenti se detailně dozvěděli o jednotlivých dobrovolnických projektech, kde se mohou zapojit, jaká zařízení nebo klienty je možné navštěvovat, jak se zde dobrovolníci uplatňují, jak přesně vypadá dobrovolnická služba. Představila jsem také přínosy a výhody dobrovolnické služby a postup, který samotné dobrovolnické službě předchází. Konec prezentace jsem využila a promítla letáčky, které jsou využívány k hledání dobrovolníků ke konkrétním klientům. Závěr prezentace byl věnován shlédnutí nového dobrovolnického spotu, diskuzi a dotazům ze strany studentů.

Děkuji za vřelé přijetí a doufám, že někoho dobrovolnická služba a pomoc ostatním oslovila. 

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte, prosím, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.