Zajímá vás, co se děje?

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Jeklová

Vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin

Jitka Bílková

Koordinátorka dobrovolnického programu u seniorů

Mgr. Miroslava Francová

Sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnického programu u rodin

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

Vedoucí centra

Kde nás najdete

Podporují nás

olomoucký kraj loho

O přerovském centru

 Mezi stěžejní dobrovolnické aktivity centra patří:

  • Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
  • Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením
  • Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Rádi uvítáme každého zájemce o dobrovolnickou službu, kterému není lhostejný život lidí kolem sebe. Je naší velkou radostí, že o dobrovolnictví je našem regionu zájem jak ze strany ochotných dobrovolníků, tak i ze strany klientů. V průběhu jedenácti let jsme Smlouvu o dobrovolnické činnosti uzavřeli již s více než sto dobrovolníky. Aktuálně máme aktivně zapojeno cca 35 dobrovolníků, kteří se snaží svými návštěvami zpříjemnit svým klientům čas jejich života povídáním, krátkou procházkou, společnou četbou, prohlížením fotek, hraním stolních her atd.

Dobrovolnické centrum v Přerově koordinuje dobrovolníky pro Sociální služby města Přerova, p.o., především pro Domov pro seniory a Domovy s pečovatelskou službou v Přerově a Předmostí a dále pro klienty v domácí péči. Dále spolupracujeme s Charitou Přerov. V roce 2016 jsme uzavřeli Smlouvu o spolupráci s Domovem Na zámečku Rokytnice, p. o.