V Centru Praha pečujeme zejména o seniory se sníženou soběstačností. Poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence a zajišťujeme dobrovolnický program „Adopce seniorů“ (Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením).

Rovněž pomáháme lidem ohroženým sociálním vyloučením a ztrátou domova v terénním programu Pomoc lidem v sociální nouzi.