Na poslední den školního roku jsme pro naše rodiny připravili skupinovou akci při příležitosti konání 11. ročníku kulturně sportovního festivalu Slovácké léto 2018.

Akce se zúčastnila jedna rodina (uživatelka a tři děti). Důvodem nízké účasti bylo kolidování akce s odjezdy dětí na prázdniny a zvýšenou nemocností v rodinách. Cílem bylo zprostředkovat rodinám kontakt se širším společenským prostředím, nabídnout jim tip na aktivní trávení letních měsíců, napomáhat začlenění rodin do širší společnosti v rámci předcházení sociálního vyloučení. Na úvod jsme si s rodinou prohlédli historické centrum města, seznámili jsme se s významnými objekty, které mají vazbu na historii města. Děti se o historii města živě zajímaly.

V rámci Slováckého léta měly možnost se aktivně seznámit s moderní hasičskou i policejní technikou, protáhnout se na skákacím hradě, obhlédnout si písečnou arénu, na níž se bude konat souboj v plážovém volejbalu, vyzkoušet si vyznačenou dráhu, kterou měly co nejrychleji a nejobratněji oběhnout. V rámci vyvážení sportovních aktivit, a po krátkém občerstvení, jsme se s rodinou přesunuli do Slováckého muzea, které v dnešní den připravilo tvořivé dílničky. Děti využily příležitosti vytvořit si vlastní prázdninový deník z nepřeberného množství dostupných materiálů.  Protože děti zítra odjíždějí na prázdniny, doporučili jsme jim vzít si deníky s sebou a zapisovat si dojmy z cest. Za své úsilí byly odměněny drobnými dárečky.  Před odchodem si nechaly vyzdobit tváře zvířecími motivy v koutku s obličejovými barvami.  Rodina byla spokojená a odcházela s řadou nových zážitků a zkušeností.

Autorka: Michaela Miklíčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.