Se začátkem letošního školní roku se naše osobní asistentky v rámci pravidelného vzdělávání měly možnost potkat s lektorkou Danuší Maurerovou, která je provedla kurzem komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb. Společně jsme si povídaly o prožitcích blízkých pečujících, kteří se na péči o naše klienty velkou měrou podílejí, často na úkor svých vlastních potřeb.

Pochopení nelehkých situací, kdy dochází ke zvýšení nároků na celou rodinu a k obousměrnému náporu emocí, nám dalo nahlédnout do těžkostí, se kterými se blízcí potýkají. Společně jsme si mohly vyzkoušet modelové situace typické při poskytování osobní asistence a diskutovat nad možnými změnami v komunikačních vzorcích, které budou mít pozitivní dopad na naše klienty při poskytování služby.

Autor: Lucie Kloučková