Osobní asistence

V prvním pololetí roku 2016 zažíváme narůst zájmu o osobní asistenci. 

V brněnském centru Maltézské pomoci poskytujeme sociální službu osobní asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během prvních šesti měsíců roku 2016 byla tato služba poskytována 67 klientům v rámci Brna – města a Brna – venkova.  Péče o seniory je v současné době aktuální, jelikož čekání na pobytové služby trvá dlouho a je potřeba se o tyto klienty postarat. Péči provádíme v přirozeném domácím prostředí, což ve většině přispívá k lepšímu psychickému stavu klientů. Proto má služba osobní asistence velký potenciál do budoucna a již nyní je brána jako jeden z podstatných a důležitých nástrojů péče o seniory.  Osobní asistenti jsou pravidelně proškolováni a každé dva měsíce se účastní supervizního setkání s kvalifikovaným supervizorem. Každému zájemci o osobní asistenci se snažíme najít vhodného asistenta. Vždy se také snažíme vyhovět individuálním potřebám klientů a umožnit jim co nejdelší pobyt v domácím prostředí.  Tato služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením od 19-ti let. 

Stav k 30. 6. 2016

Počet klientů: 67

Počet hodin přímé péče: 8903

Spolupracujeme s pečovatelskými službami, odborem sociální péče Magistrátu města Brna, městem Brnem a nemocnicemi.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V centru Maltézské pomoci Brno evidujeme nárůst klientů v domácnostech. Během prvního pololetí byla služba poskytována 8 klientům. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením od 19-ti let v rámci Brna – města a Brna – venkova.  Mezi našimi dobrovolníky jsou většinou studenti, maminky na mateřské dovolené, pracující lidé i senioři. Dobrovolníkům je pravidelně nabízena možnost supervize. Supervizi vede již několik let PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Stav k 30. 6. 2016

Počet klientů: 8

Počet hodin přímé péče: 220

V rámci sociálně aktivizační služby se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími lékaři a pečovatelskými službami, které nás doporučují svým klientům, kteří mají nedostatek sociálního kontaktu. Spolupracujeme také s Dobrovolnickým centrem 67. Ve spolupráci s nimi plánujeme na podzim den otevřených dveří pro zájemce o dobrovolnictví. Snažíme se zapojovat do nejrůznějších aktivit – na podzim se zapojíme do akcí s názvem „Brněnské dny pro zdraví“ a „Brněnské dny pro seniory“.

V rámci pořadu České televize „Dobré ráno“ jsme měli možnost představit naše služby a informovat tak o nich případné zájemce.

V současné době brněnské centrum Maltézské pomoci vede Mgr. Markéta Studená, DiS., funkci administrativní pracovnice vykonává Bc. Vilma Koláčková, koordinátorky osobní asistence jsou Mgr. Lucie Kopečková a Mgr. Nikola Vodvárková.