Osobní asistentky mělnického centra projevily začátkem letošního roku zájem o vzdělávací kurzy na témata týkající se paliativní péče a prakticky zaměřených aktivit, které lze s klienty uskutečňovat v domácím prostředí. Jeden z kurzů, Využití biografické anamnézy, absolvovaly asistentky v dubnu a během něj si vyzkoušely, jak lze informace životního příběhu kohokoliv z nás výtvarně ztvárnit do vlastního stromu života. Nadšení nechybělo při tvoření žádné z nich.

Druhý kurz, zaměřen na základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči, se uskutečnil začátkem května. Šest hodin společného povídání, plodné diskuze a příběhů z praxe velmi rychle uteklo a i když příběhy na toto téma bývají emočně vypjaté, naše asistentky zhodnotily společně strávený čas s přednášející Mgr. Bredlerovou jako velmi přínosný pro svou práci. Informace zužitkují v terénu při péči o těžce nemocné klienty tak, aby byla zachována jejich důstojnost a poskytnuta podpora pečujícím.

Autor: Lucie Kloučková