Jak probíhá dobrovolnictví?

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého zdravotního zařízení. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, odměnou je jim radost z výjimečných setkání a pocit užitečnosti.
Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, úplně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a nabídne mu pocit sounáležitosti. Zároveň však musí zachovávat mlčenlivost o všem, s čím se mu klient svěří.

Jak bude společný čas vypadat?

  • rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
  • hraní společenských her
  • četba knih, novin nebo časopisů
  • modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
  • zpěv, hra na hudební nástroj
  • možnost vyjížďky s nemocnými na vozíku

Kam budete docházet?

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dobrovolníci navštěvují pacienty dlouhodobě hospitalizované především na odděleních s následnou péči.

Co Vám zajistíme?

  • Pravidelný kontakt s koordinátorkou a sociální pracovnicí, to znamená, že na všechno, co vás zaskočí nebo potěší, nebudete sami.
  • Také zajistíme vzdělávání kurzy, které pro Vás budou přínosné nejen v oblasti dobrovolnictví.
  • Proplatíme případné cestovní náklady MHD za cestu ke klientům.

Co získáte?

Hezký pocit ze smysluplně stráveného času, radost klienta z vašich návštěv, v neposlední řadě podpoříte růst zdravé společnosti a vzájemné sounáležitosti.


Kontakt

Pokud vás program zaujal, kontaktujte, a to i nezávazně, naši koordinátorku dobrovolnického programu.