Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Program je nasměrován na organizaci větších akcí (například poutí a setkání), při kterých potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce. Dobrovolníci jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci a základech komunikace s osobami se zdravotním postižením.

Zvláštním způsobem je tento program realizován při organizaci mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během státního svátku sv. Cyrila a Metoděje. Jedná se o již tradiční dvoudenní akci. Vozíčkářům je nabídnut osobní doprovod našimi dobrovolníky na celou dobu konání akce.


Setkání vozíčkářů na Velehradě 2023

Setkání vozíčkářů na Velehradě

Maltézská pomoc pořádá pravidelně na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle Mezinárodní setkání vozíčkářů. Běžně se ho účastní kolem sta osob se zdravotním postižením. Každý má svého přiděleného asistenta, který se o něj v průběhu obou dní stará a zajišťuje pro něj vše potřebné.

Maltézská pomoc se snaží umožnit všem lidem, kteří mají zdravotní postižení, aby se mohli dostat na akce, které jsou pořádány v rámci Dnů lidí dobré vůle, aby každý mohl zhlédnout vše, co se zde nabízí. Kromě toho máme pro vozíčkáře i speciální program.

Maltézská pomoc se na Velehradě nestará jen o vozíčkáře. Po celou dobu konání Dnů lidí dobré vůle zabezpečují zdravotní službu všem návštěvníkům. Vedle baziliky mají postavený zdravotnický stan a spolupracují se záchranným systémem Zlínského kraje.