Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Program je nasměrován na organizaci větších akcí (například poutí a setkání), při kterých potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce. Dobrovolníci jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci a základech komunikace s osobami se zdravotním postižením.

Zvláštním způsobem je tento program realizován při organizaci mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během státního svátku sv. Cyrila a Metoděje. Jedná se o již tradiční dvoudenní akci. Vozíčkářům je nabídnut osobní doprovod našimi dobrovolníky na celou dobu konání akce.


Setkání vozíčkářů na Velehradě

Maltézská pomoc pořádá pravidelně na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle Mezinárodní setkání vozíčkářů. Běžně se ho účastní kolem sta osob se zdravotním postižením. Každý má svého přiděleného asistenta, který se o něj v průběhu obou dní stará a zajišťuje pro něj vše potřebné.

Maltézská pomoc se snaží umožnit všem lidem, kteří mají zdravotní postižení, aby se mohli dostat na akce, které jsou pořádány v rámci Dnů lidí dobré vůle, aby každý mohl zhlédnout vše, co se zde nabízí. Kromě toho máme pro vozíčkáře i speciální program.

Maltézská pomoc se na Velehradě nestará jen o vozíčkáře. Po celou dobu konání Dnů lidí dobré vůle zabezpečují zdravotní službu všem návštěvníkům. Vedle baziliky mají postavený zdravotnický stan a spolupracují se záchranným systémem Zlínského kraje.