Centrum Olomouc

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Program je nasměrován na organizaci větších akcí (například poutí a setkání), při kterých potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce. Dobrovolníci jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci a základech komunikace s osobami se zdravotním postižením.

Zvláštním způsobem je tento program realizován při organizaci Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během státního svátku sv. Cyrila a Metoděje; jedná se o již tradiční dvoudenní akci. Vozíčkářům je nabídnut osobní doprovod našimi dobrovolníky na celou dobu konání akce. Dále mají dobrovolníci možnost pomoci při doprovodu osob se zdravotním postižením na tradiční pouť do Lurd, při letních táborových akcích apod.

Pro více informací o jednorázových nás můžete kontaktovat na e-mailu karel.capka@maltezskapomoc.cz či na telefonu: 605 228 161.