V úterý 28. 4. 2015 navštívili Brno již počtvrté poutníci z Litvy, kteří putovali na pouť Maltézských rytířů do  francouzských Lurd. V Brně strávili celý den, provedli jsme je po zajímavých brněnských místech a památkách a pověděli jim zajímavé a známé brněnské legendy. Odpoledne se zúčastnili mše v brněnském kostele u Minoritů. Od nás pak odjížděli na další část své pouti do Vídně a dále pak do italského Milána. Doufáme, že se příští rok opět setkáme!

 

(MaS)