České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů uskutečnilo jako každý rok pouť k Panně Marii Lurdské. V letošním roce se uskutečnila ve dnech 3. – 7.5.2018. V tomto termínu přijeli do Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných uctívali Pannu Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa. 

Speciální letadlo přepravilo poutníky do Francie

Z Prahy bylo vypraveno speciální letadlo do francouzského města Tarbes a odtud jsme se autobusy přesunuly do přibližně 25 km vzdálených Lurd. Skupina čítající 50 členů ošetřovatelského týmu, starající se o těžce nemocné poutníky. Další je skupina 30 nemocných poutníků, nevidomých a zejména vozíčkářů. Zbylou část tvoří poutníci méně nemocní. Dohromady čítá celá výprava 189 členů.

V Lurdech je ubytování zajištěno ve speciálním hotelu Accueil Notre Dame pro těžce nemocné, ostatní poutníci a členové pracovního týmu bydlí v nedalekém hotelu. Ubytovací zařízení pro nemocné je umístěno na břehu řeky Gávy, přímo naproti jeskyně zjevení. Nemocní mají po celou dobu pobytu své asistenty a nesmí se od něj vzdálit!. Služba začíná převzetím nemocných na letišti až do odevzdání pacienta rodině. V průběhu pobytu pak od rána (od 5:30 hod) až do doby, než jej uloží ke spánku. V průběhu noci je péče zajišťována formou noční služby poskytované lékařem.

Precizní naplánování
Samotná pouť je naplánována do největších detailů a s takřka z vojenskou kázní i dodržována. Po budíčku, který je každý den v 5:00 hod, začíná den ošetřovatelům v 5:30 hod ranní chválou členů týmu a následnou snídaní. Pro pacienty začíná den již v 5:45 hod tak, aby již v 6:30 hod stihli ranní chvály. Během dne pak absolvují mši u jeskyně zjevení, křížovou cesta, růžencová slavnost, pontifikální mši svatou Maltézského řádu za účasti velmistra řádu a členů Suverénní rady. Členové týmu doprovází své nemocné i do koupelí ve vodě, vytékající z jeskyně. Večerní program bývá zakončen po 21:00 hod noční procesí se svíčkami. Pro všechny zúčastněné se jedná o velmi náročný pobyt a to nejen z důvodu aktivního programu, ale i díky proměnlivému rázu počasí. Vždyť Lurdy leží na úpatí hor Pyrenejí, na kterých v tuto dobu ještě leží vydatná vrstva sněhu. Ačkoli u nás již v tuto dobu panovaly takřka letní teploty, v Lurdech byla zcela běžná teplota v průběhu dne okolo 8°C. 


Maltézský tým tvoří členové Maltézského řádu, kteří jedou do Lurd pomáhat nemocným a dělají to dobrovolně a bezúplatně! Navíc si svojí účast na pouti platí ze svého. Bez jejich obětavosti by však něco tak velkolepého nebylo možné uskutečnit.

Autorka: Božena Ptáčková, dobrovolnice MP

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.