S dětmi jsme se vydali 1. prosince na výlet do Starého Města pod Sněžníkem, kde proběhla Mikulášská nadílka. Již minulý rok jsme akci uspořádali spolu s pracovníky Českých drah a SŽDC. Letos jsme na tradici navázali a akci zopakovali.


Vlakem jsme se vydali v sobotu ráno do Hanušovic a odtud už vlakem do Starého Města pod Sněžníkem, kde jsme se připravovali na Mikuláše v podobě zpívání písní. Děti si cestu užívaly, začalo i sněžit, takže to přispělo k zimní atmosféře. Po příjezdu do Starého města jsme dostali čaj a drobné občerstvení a čekali jsme na příchod Mikuláše. Po jeho příchodu mělo každé dítě zarecitovat básničku a dostalo drobnou odměnu. Děti z Dětského centra Ostrůvek dostaly krásný balíček, který je velmi potěšil. Na závěr jsme zase zpívali a poté jsme se vydali na cestu zpět. Výlet jsme si moc užili. Zúčastnili se dva dobrovolníci, zdravotní sestra, čtyři děti a koordinátorka centra.

Chtěla bych jako vedoucí organizace Maltézské pomoci touto cestou poděkovat panu Tomáši Johnovi a Leoně Krejčí, kteří opět zorganizovali skvělou Mikulášskou akci. S pomocí kolegů a kolegyň připravili akci pro děti z centra Hnízdo Zábřeh na Moravě, pro děti strojvedoucích a také pro naše děti z Dětského centra Ostrůvek Šumperk. Byla to nezapomenutelná akce s
názvem Příchod Mikuláše do Starého  Města pod Sněžníkem. Moc děkuji celému kolektivu pracovníků železniční stanice Hanušovice. Můj dík také patří Městu Šumperk, které celou akci podporuje v rámci podpory dětí a mládeže.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Michaela Krejčí