Poslání služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby, které pomáhají rodinám, jež se ocitly v tíživé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dítěte a které ji nedokáží řešit vlastními silami. Smyslem služby je zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny a podpora její samostatnosti k dosažení zdravého fungování rodiny, nebo alespoň ke snížení míry vlivu nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let žijící v ORP Mělník a ORP Neratovice, nacházející se v nepříznivé situaci, kterou rodiče nedokáží vlastními silami řešit, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte, díky narušeným funkcím rodiny nebo v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Rodina musí mít zájem o zlepšení své situace a zkvalitnění života, což je rovněž předpoklad uzavření smlouvy a poskytování služby.

Způsob pomoci rodinám

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou, s rodinami se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnosti), tak i v kanceláři Maltézské pomoci, dle přání a možností klienta. Aktivity a setkání pracovníka a rodiny se uskutečňují podle domluvy, především v pracovní dny, v době mezi 7:30 až 15. hodinou.

Rozsah jednoho setkání či aktivity je přibližně jedna hodina, dle charakteru aktivity a potřeb rodiny. S rodinou vždy pracuje konkrétní pracovník (tzv. klíčový pracovník), který jí pomáhá řešit obtížné situace, plánuje s rodinou potřebné kroky vedoucí ke zlepšení stavu (skrze Individuální plánování) a poskytuje jí podporu i prostor pro získání potřebných dovedností, samostatnosti a plné zodpovědnosti za svoji situaci i život. Pracovník se pro rodinu stává rovnocenným partnerem, průvodcem, nikoli odborníkem na život klientů, nepřebírá jim jejich kompetence. Díky tomu, že se pracovníci v rodině běžně nestřídají, je zajištěno nejvyšší možné soukromí rodiny. Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů o zlepšení své situace. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit. Služba je poskytovaná zdarma.

S čím pomůžeme?

Služba pomáhá rodičům nepříznivou situaci aktivně řešit, usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení životní situace celé rodiny. Rodině poskytujeme podporu při výchovných problémech a vzdělávání dětí, posílení dobrých vztahů v rodině i okolí, podporu při hledání zaměstnání, vhodného bydlení, posílení efektivního hospodaření, doprovody při jednáních na úřadech a školských zařízeních, pomoc dobrovolníka v rodině, aj. Cílem služby je obnovení zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení a zvýšení samostatnosti rodiny.

Služba poskytuje

 • základní sociální poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek
 • pomoc při řešení obtížných životních situací
 • pracovně výchovnou činnost s dětmi
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • nácvik vedení domácnosti, hospodaření
 • pomoc při výchovných problémech
 • základní dluhové poradenství
 • podpora při jednání se školkou, lékařem a dalšími
 • doprovod při vyřizování na úřadech

Kontakt

Konzultační hodiny ambulantní formy služby:

 • úterý: 8:00 – 12:00
 • čtvrtek: 10:00 – 14:00
 • ostatní dny dle dohody

Při zájmu o využití služby kontaktujte koordinátorku služby.