Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zahájí na přelomu září a října podzimní kurzy projektu Moderní senior. Tímto zveme všechny zájemce z řad olomouckých seniorů, aby se u nás zavčasu registrovali a nepropásli tak možnost ještě letos kurzy absolvovat. V současné době nabízíme výuku počítačů pro začátečníky, počítačů pro mírně pokročilé a digitální fotografie. Registrace nových zájemců probíhají každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod. na Centru Maltézské pomoci v Olomouci (Wurmova 7). Po telefonické dohodě lze i jindy.

Kurzy probíhají  jednou týdně, přičemž každý má rozsah 10 setkání  x 3 hodiny. Celkově tedy 30 hodin. Kapacita je zpravidla šest osob. Kurzovné v současné době činí, díky podpoře Magistrátu města Olomouce, příznivých 1.000 Kč. Projekt se realizuje v Olomouci na základě potřebnosti vzešlé z Komunitního plánování. Projektem prošlo od roku 2010 celkem 325 seniorů. Průměrný věk účastníků je zhruba 70 let.

Základním cílem projektu Moderní senior je zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky, ale i získání informací k pořízení moderních technologií. Projekt se realizuje prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a poradenství. Také v roce 2015 jsme měli velmi dobré ohlasy na skripta, která byla vytvořena přímo pro naše kurzy a prakticky korespondují s probranými tématy během jednotlivých lekcí. Senioři si pochvalují, že si doma mohou zkoušet vyučované látky na konkrétních příkladech.

Senioři se díky projektu učí bezpečně využívat moderní technologie ke zjednodušení a zpříjemnění jejich života, v rámci kurzů také poznávají nové přátele. Během lekcí vládne pohodová atmosféra a tempo se přizpůsobuje potřebám účastníků, kteří jsou vedeni k tomu, že žádný dotaz není hloupý.

 

Více informací naleznete zde: 

 

Mgr. Miloš Holubec, koordinátor projektu

E-mail: [email protected] 

Tel: 605 228 161