Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc pořádá v jarních měsících pět vzdělávacích seminářů pro pěstouny, které si vám tímto dovoluje nabídnout.

Ve středu 11. března a ve čtvrtek 9. dubna se uskuteční semináře „Pěstounská svépomocná skupina“, které bude lektorovat Mgr. et Mgr. Iveta Tichá.  V pátek 20. března a v sobotu 30. května proběhnou semináře složené ze dvou tematických celků “A. Práva a povinnosti pěstounů a poručníků a praktické informace při zajišťování potřebných formalit dětí svěřených do pěstounské či poručenské péče; B. Sociální zabezpečení rodin s dětmi v pěstounské a poručenské péči”. Oba semináře bude lektorovat Mgr. Barbora Skopalíková a Bc. Jana Grohmannová. Ve čtvrtek 28. května se uskuteční seminář „Sedm léků v komunikaci”, který bude lektorovat PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Hana Oravcová.

V případě zájmu či žádosti o bližší informace volejte na tel. č.: 605 228 161 či pište na e-mail: [email protected]. Podrobnější informace o seminářích, včetně anotací a samotné přihlášky, naleznete také ke stažení na MP – Vzdělávací kurzy pro pěstouny – jaro 2015.

 

(MiH)