Dne 25. června proběhlo v Klubu důchodců města Jeseníku setkání poskytovatelů sociálních služeb. Maltézská pomoc byla požádána o představení své činnosti a krátkou přednášku o dobrovolnictví, jeho obsahu, historii na Jesenicku a současném stavu s výhledem do budoucnosti.

Původně měl přednášet vedoucí olomouckého Centra Maltézské pomoci ThLic. Michal Umlauf, který se bohužel nemohl zúčastnit, a tak delegoval místního koordinátora Jana Fukalu, který se prezentace dobrovolnictví ujal .

V průběhu přednášky bylo také vysloveno přání, aby se dobrovolnické aktivity na Jesenicku v blíže nespecifikovaném intervalu setkávali a společně se snažili ovlivňovat dění na Jesenicku. V následné rozpravě pak bylo hojně diskutováno téma budoucnosti a reality rozšíření dobrovolnických aktivit na celou obec s rozšířenou působností, a to  s větším počtem dobrovolníků. Pracovníci sociálně-aktivizačních služeb (SAS)  se doptávali na možnou spolupráci při doučování a volnočasových aktivitách. Následně byl Janem Fukalou navrhnut způsob, jak by dobrovolníci mohli vykonávat dobrovolnictví ve službách SAS a zároveň dodrželi přijímající organizací dané limity.