Poslední dubnovou sobotu proběhl, v mělnickém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro osobní asistentky na téma: Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby. Nikdo z nás by se nerad v životě dostal do situace, kdy musí poskytovat první pomoc. Ačkoliv jsme v životě absolvovali mnohá školení i praktické nácviky, nejsme schopni odhadnout svou reakci, pokud se něco reálně stane.

Osobní asistentky, které pracují s klienty se sníženou soběstačností a trpícími různými zdravotními neduhy, musí být natolik kompetentní, aby si věděly rady i v takto náročné chvíli. Školení bylo velmi zajímavé, neboť lektorem byl zkušený záchranář, který nepracoval pouze se suchou teorií, ale umožnil nahlédnout i do skutečných příběhů. Součástí byl praktický nácvik masáže srdce, kterou si vyzkoušel každý z nás. Bylo pro nás také velmi užitečné, že jsme se mohli zeptat i na případy, které řešíme právě při poskytování našich služeb.

Autor: Andrea Edrová