Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci připravuje už téměř deset let studenty do života nejen akademického. Nabízí i bohatou mimoškolní činnost, ke které se v letošním roce přidal projekt Babičkové. Jde o službu v dobrovolnickém programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením zabezpečenou olomouckou pobočkou obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc.

17 studentů Gymnázia v doprovodu učitelek Lucie Pokorné, Kláry Černíkové a Hany Šmirkové se připojilo k desítkám dobrovolníků, kteří pod záštitou Maltézské pomoci navštěvují obyvatele Domova seniorů Pohoda Chválkovice. Mladí Babičkové dokážou ty starší potěšit svou přítomností, úsměvem, povídáním i nasloucháním. Návštěvami také sami získávají: komunikační dovednosti i zkušenosti s překonáváním překážek jistě v budoucnu zúročí.

„I takto mladí lidé rozhodně mají našim klientům co nabídnout. Do domova seniorů přináší novou energii a své nadšení. Od nás si pak odnáší dobrý pocit ze smysluplně stráveného času, zkušenosti a někdy i přátelství,“ říká pan Lubomír Vraj, vedoucí sociální pracovník Domova.

„Dva měsíce docházím každou středu za svým, mohl bych snad už i říci, kamarádem do domova důchodců. Je sice o trochu starší, ale přesto se mezi námi vyvinul přátelský vztah.

Můj kamarád měl tu velkou smůlu, že od svých třiceti let kvůli nemoci nevidí. Vždy, když z domova důchodců odcházím, jsem opravdu rád za svůj funkční zrak. Protože ho baví fotbal a hokej, začal jsem mít v této oblasti přehled. Což si myslím, že se celkem hodí.

Tato dobrovolnická práce mi dává opravdu spoustu pozitiv a v podstatě žádná negativa. Dokud to budu zvládat a budu mít čas, chtěl bych v ní pokračovat.“ 

(Kuba 17)

Za Maltézskou pomoc projekt zaštiťuje koordinátorka dobrovolnického programu Lucie Švábová, která říká: „Úžasné na této spolupráci je, že se k dobrovolnictví dostali velmi mladí lidé, kteří by se nejspíš bez podpory školy a naší organizace k tomuto kroku sami neodhodlali. Starším lidem přinášejí pěkné chvilky a sobě zkušenost, že pomáhat je normální.“

Všem studentům patří velké poděkování!

 

(LuŠ)