Sešel se rok s rokem a opět nastal čas se společně sejít, posedět, zhodnotit, sdílet se a hlavně navzájem se povzbudit a podpořit v našich dobrovolnických aktivitách.

O čem je řeč? No přece o dobrovolnících Maltézské pomoci naší přerovské pobočky. Sešli jsme se v pondělí 16. února v restauraci Base camp. V tomto velmi příjemném a již několikrát prověřeném prostředí jsme strávili několik velice příjemných hodin.

Společně jsme tak zhodnotili uplynulý rok, mezi jehož nejvýraznější okamžiky patřilo vyhlášení ceny Křesadlo 2014 (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci). Tuto prestižní cenu získala a 17. Prosince 2014 v arcibiskupském paláci v Olomouci převzala za Olomoucký kraj jedna z našich nejaktivnějších dobrovolnic paní Eva Kvašňáková. Během slavnostního večera proběhlo kromě postupného představování oceněných, předávání ocenění i hudební vystoupení Lenky Filipové.

Mezi další aktivity tohoto roku patřila též pomoc při organizaci „Večírku pro zdravotně postižené“ v Městském domě v Přerově, asistence při „Celostátním srazu vozíčkářů“, pomoc při organizaci „Alfa olympiády pro handicapované“,  mše svatá za dobrovolníky a klienty v kostele sv. Vavřince v Přerově, modlitba svatého růžence v přerovské Nemocnici.

No, rozhodně bylo co slavit a vyhodnocovat. Mezi dobrovolníky se každoročně objeví spousta nových tváří, takže pořád je s kým se seznamovat a koho nového poznávat. Velice nás mrzelo, že kvůli nemoci se nemohl posezení zúčastnit pan děkan, ale co, příště si to určitě vynahradíme!

Za rok 2014 věnovali naši dobrovolníci 1.713 hodin svého času klientům MP!

Také jsme v těchto dnech přivítali v našich řadách jubilejního padesátého dobrovolníka a hlásí se nám další zájemci o dobrovolnickou službu.

Čtyři noví dobrovolníci se pak ve dnech 17. – 1 8. 4. 2015 zúčastnili  školení v Olomouci, které je určeno právě pro nové dobrovolníky a přineslo jim spoustu užitečných informací.

Celkem se od vzniku pobočky MP v Přerově zapojilo 55 dobrovolníků. Všem děkujeme!

 

Za MP Přerov Simona VondrákováJitka Přidalová

 

 

Popis fotografií dle pořadí:

1) Eva Kvašňáková – oceněná dobrovolnice MP Přerov cenou Křesadlo 2014

2) Večírek pro zdravotně postižené v Městské domě v Přerově

3) Večírek pro zdravotně postižené v Městské domě v Přerově

4) Školení dobrovolníků v Olomouci