Stalo se již milou tradicí, že tak, jako každý rok na konci května, poděkovali zástupci samosprávy města Neratovice a zástupci odboru sociálních věcí a školství MěÚ Neratovice všem dobrovolníkům, kteří vykonávají svou činnost v sociální oblasti ve městě.

Děkovalo se všem těm úžasným a skvělým lidem, kteří bez nároku na odměnu či honorář věnují část svého volného času zejména starším a často osamělým osobám a tráví ho společně s nimi.

A teď něco na co jsme my z Maltézské pomoci obzvlášť hrdí; hádejte, která dobrovolnická organizace má v Neratovicích největší zastoupení? No samozřejmě, že to jsou naši vynikající dobrovolníci, kteří pracují především v Domě Kněžny Emmy – domově pro seniory.

Mají je rádi nejen jejich klientky a klienti, za nimiž pravidelně docházejí, ale i zaměstnanci Domu Kněžny Emmy, zejména pí Bc. Zvelebilová, která spolu s koordinátorkou dobrovolníků Maltézské pomoci pečuje o vhodné „vylaďování“ dvojic podle společných zájmů a o celkovou pohodu.

Zkrátka, dobrovolníci z Maltézské pomoci jsou nejlepší a všem patří veliký dík J!

 

(VeV, MaB)